Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (1997) ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ДУНАЙСКОГО ЛИМЕСА РИМСКОЙ ПРОВИНЦИИ ДАКИЯ Анотація   PDF
Р. Д. Бондарь
 
№ 1 (1995) ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И ГЕНЕАЛОГИИ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА Анотація   PDF
С. В. Милевич
 
№ 3 (1996) ИНДИВИДУАЛИЗМ В АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ СЕРЕДИНЫ XVII ВЕКА: Т. ГОББС И ТЕОРЕТИКИ ВЛАСТИ DE FACTO Анотація   PDF
И. В. Немченко
 
№ 7 (1998) ИНСТИТУТ ПРИВАТ-ДОЦЕНТСТВА В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (2-Я ПОЛ. XIX - НАЧ. XX ВВ.) Анотація   PDF
Т. Н. Попова
 
№ 4 (1997) ИСТОРИОГРАФИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ОДЕССКИХ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСАХ Анотація   PDF
Т. Н. Попова, О. В. Мельник
 
№ 4 (1997) ИСТОРИОСОФИЯ КАК ТЕОРИЯ ИСТОРИИ (часть первая) Анотація   PDF
Т. Н. Попова
 
№ 7 (1998) ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КРЫМА НА СТРАНИЦАХ МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА Анотація   PDF
А. А. Непомнящий
 
№ 4 (1997) ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НИКОНИЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ IV в. до н. э. ПО ДАННЫМ КЛЕЙМ ФАСОСА Анотація   PDF
А. И. Мартыненко
 
№ 4 (1997) ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ РОПиТ Анотація   PDF
И. С. Гребцова, В. А. Мирошниченко
 
№ 1 (1995) ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ЗАНЯТИЙ И ТОРГОВЛИ КРЕСТЬЯН ЮЖНОГО ОБОНЕЖЬЯ В XVII ВЕКЕ Анотація   PDF
А. М. Шабанова
 
№ 5 (1997) ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОМЫСЛА КРЕСТЬЯН СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ В XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. Анотація   PDF
А. М. Шабанова
 
№ 7 (1998) К ВОПРОСУ ОБ АССИМИЛЯЦИИ САРМАТОВ СЛАВЯНАМИ В ПОЗДНЕАНТИЧНЫЙ ПЕРИОД Анотація   PDF
А. А. Здоров
 
№ 5 (1997) К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ: В. Г. ТЕПЛЯКОВ Анотація   PDF
С. А. Булатович
 
№ 27 (2016) КІНОФІЛЬМ «АЛІМ» – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМУ КРИМСЬКИХ ТАТАР І КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ СЕРЕДИНИ XIX СТ. (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АЛІМА АЗАМАТ ОГЛУ) Анотація   PDF
В. О. Грушецька
 
№ 29 (2018) КІПРСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1931 р. В ІМПЕРСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Станіслав В. Ковальський
 
№ 23 (2012) КАТЕРИНОСЛАВСЬКА УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНСЬКА РАДА: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ (березень-травень 1917 року) Анотація   PDF
Т. С. Вінцковський
 
№ 26 (2015) КАЧИБЕЙ У СВІТЛІ ДЖЕРЕЛ XV – XVI СТОЛІТЬ (МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ПОДІЛЛЯ ТА ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я) Анотація   PDF
О. В. Білецька
 
№ 29 (2018) КИТАЙСЬКА ПОЛІТИЧНА ТРАДИЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КИТАЮ В ОЦІНКАХ Г.А. КІССІНДЖЕРА Анотація   PDF
О. О. Бурунов
 
№ 21 (2010) КЛАСОУТВОРЕННЯ У КАПІТАЛІСТИЧНІЙ СВІТОЕКОНОМІЦІ У ПОГЛЯДАХ І. ВАЛЛЕРСТАЙНА. Анотація   PDF
І. А. Усатенко
 
№ 4 (1997) КНЯЗЬЯ ВЕЛИКИЕ, УДЕЛЬНЫЕ, СЛУЖИЛЫЕ: ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС Анотація   PDF
С. В. Милевич
 
№ 21 (2010) КОАЛІЦІЯ ЛІВИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ КОМПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ (1917 - 1925 рр.): СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ Анотація   PDF
А. Е. Войтович
 
№ 28 (2017) КОДИМСЬКИЙ ЕТНОФЕСТ І «КОНФЛІКТ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ» (РЕФЛЕКСІЯ НА ЕПІЗОД З ПІДГОТОВКИ ЗАХОДУ) Анотація   PDF
В. Г. Кушнір
 
№ 20 (2009) КОМІТЕТ ПАРТІЇ «НАРОДНОЇ СВОБОДИ» В ОДЕСІ. ЖОВТЕНЬ 1905 — КВІТЕНЬ 1906 pp. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ЛИСТОК») Анотація   PDF
С. В. Ковальчук
 
№ 27 (2016) КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕТНОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ ХІХ ст. Анотація   PDF
В. А. Долгочуб, Н. О. Петрова
 
№ 27 (2016) КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ В СЕРБІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «БОГОСЛОВСКОГО ВЕСТНИКА» ТА «ЦЕРКОВНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ» 1906-1912 рр. Анотація   PDF
Б. О. Затовський
 
151 - 175 з 422 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>