Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 27 (2016) ЕТНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДУХОВЕНСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ВЕРА И ЖИЗНЬ» (1912-1917) Анотація   PDF
К. А. Литвин
 
№ 7 (1998) ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ (АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ) Анотація   PDF
Д. С. Шелест, М. М. Юрченко
 
№ 2 (1996) ЕТНО-СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ОДЕСИ У ДОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД В ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація
Н. М. Фроюк
 
№ 21 (2010) ЖІНКА У САРМАТСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ - ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ Анотація   PDF
О. Б. Шевченко
 
№ 1 (1995) ЖИТТЄОПИСИ ЗАДУНАЙСЬКИХ ЗАПОРОЖЦІВ. 1809 р. ТРАВЕНЬ Анотація   PDF
А. Д. Бачинський
 
№ 1 (1995) ЖИТТЄОПИСИ ЗАДУНАЙСЬКИХ ЗАПОРОЖЦІВ. 3 травня 1809 р. Анотація   PDF
А. Д. Бачинський
 
№ 5 (1997) З ІСТОРІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ В ОДЕСІ (ПРО НАМАГАННЯ А. О. СКАЛЬКОВСЬКОГО ЗАСНУВАТИ У 30-40-ві рр. XIX ст. ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ) Анотація   PDF
В. М. Хмарський
 
№ 23 (2012) З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ТЕРМІНІВ СПОРІДНЕНОСТІ БОЛГАР Анотація   PDF
А. В. Шабашов
 
№ 5 (1997) З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКИХ ВИЩИХ ЖІНОЧИХ КУРСІВ (1878-1886 pp.) Анотація   PDF
О. В. Мельник
 
№ 7 (1998) З ІСТОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ХЕРСОНСЬКА БІРЖА В 1906-1914 PP. Анотація   PDF
Ф. О. Самойлов
 
№ 5 (1997) З ІСТОРІЇ РОДИНИ ШЕЛУХИНИХ Анотація   PDF
А. І. Мисечко
 
№ 1 (1995) З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЗЕТИ «НОВА РАДА» (1917 р. ) Анотація   PDF
Ю. І. Сурай
 
№ 2 (1996) З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ В 1917 РОЦІ Анотація   PDF
О. І. Домбровський
 
№ 4 (1997) ЗАБЫТАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Анотація   PDF
М. Е. Раковский, Б. А. Ильченко
 
№ 29 (2018) ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ШТУРМОВИХ ЗАСОБІВ НАПАДУ З-ПІД ВОДИ ДЖЕВЕЦЬКОГО-МАКАРОВА В ОДЕСІ Анотація   PDF
Олександр О. Калініченко
 
№ 23 (2012) ЗАСНУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ГІМНАЗІЇ НА ПОЧАТКУ ХІХ ст. Анотація   PDF
О. О. Синявська
 
№ 5 (1997) ЗАХІДНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО РУХ ОПОРУ В УРСР В СЕРЕДИНІ 1950-х—1980-х pp. Анотація   PDF
О. В. Фесик
 
№ 20 (2009) ЗБРОЙНІ СИЛИ ООН ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПРИСУТНОСТІ НА КІПРІ У 1964 р. Анотація   PDF
С. В. Ковальський
 
№ 25 (2014) ЗВУЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАПРИКІНЦІ 50-Х – ПРОТЯГОМ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 60-Х РР. ХХ ст. Анотація   PDF
Н. М. Кіндрачук
 
№ 24 (2013) ЗНАХІДКИ МОНЕТ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIV – ПОЧАТКУ XІХ ст. НА ТЕРИТОРІЇ ІЗМАЇЛА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОЛЕКЦІЇ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЯ ПРИДУНАВ’Я) Анотація   PDF
А. О. Добролюбський, Д. М. Янов
 
№ 5 (1997) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА АНГЛІЇ ПОНАТКУ XVII СТОЛІТТЯ: ДО ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ФРАНКО-АНГЛО-ГОЛЛАНДСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 26 (2015) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА В. ВІЛЬСОНА (1914-1918 рр.): СПРОБА АНАЛІЗУ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Г. І. Казаков
 
№ 7 (1998) И.А. ЛИННИЧЕНКО О А.И. МАРКЕВИЧЕ Анотація   PDF
В. А. Мирошниченко
 
№ 1 (1995) ИЗ ИСТОРИИ ВЫСШЕГО ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОДЕССЕ (Последняя треть XIX — начало XX в.в.) Анотація   PDF
Т. Н. Веселова, О. В. Мельник
 
№ 5 (1997) ИЗ ИСТОРИИ ДАКИЙСКИХ ВОЙН И СООРУЖЕНИЯ TROPAEUM TRAIANI В НИЖНЕЙ МЕЗИИ (1) Анотація   PDF
Р. Д. Бондарь
 
126 - 150 з 422 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>