Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5 (1997) З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКИХ ВИЩИХ ЖІНОЧИХ КУРСІВ (1878-1886 pp.) Анотація   PDF
О. В. Мельник
 
№ 5 (1997) З ІСТОРІЇ РОДИНИ ШЕЛУХИНИХ Анотація   PDF
А. І. Мисечко
 
№ 1 (1995) З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЗЕТИ «НОВА РАДА» (1917 р. ) Анотація   PDF
Ю. І. Сурай
 
№ 2 (1996) З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ В 1917 РОЦІ Анотація   PDF
О. І. Домбровський
 
№ 4 (1997) ЗАБЫТАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Анотація   PDF
М. Е. Раковский, Б. А. Ильченко
 
№ 23 (2012) ЗАСНУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ГІМНАЗІЇ НА ПОЧАТКУ ХІХ ст. Анотація   PDF
О. О. Синявська
 
№ 5 (1997) ЗАХІДНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО РУХ ОПОРУ В УРСР В СЕРЕДИНІ 1950-х—1980-х pp. Анотація   PDF
О. В. Фесик
 
№ 20 (2009) ЗБРОЙНІ СИЛИ ООН ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПРИСУТНОСТІ НА КІПРІ У 1964 р. Анотація   PDF
С. В. Ковальський
 
№ 25 (2014) ЗВУЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАПРИКІНЦІ 50-Х – ПРОТЯГОМ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 60-Х РР. ХХ ст. Анотація   PDF
Н. М. Кіндрачук
 
№ 24 (2013) ЗНАХІДКИ МОНЕТ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIV – ПОЧАТКУ XІХ ст. НА ТЕРИТОРІЇ ІЗМАЇЛА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОЛЕКЦІЇ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЯ ПРИДУНАВ’Я) Анотація   PDF
А. О. Добролюбський, Д. М. Янов
 
№ 5 (1997) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА АНГЛІЇ ПОНАТКУ XVII СТОЛІТТЯ: ДО ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ФРАНКО-АНГЛО-ГОЛЛАНДСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 26 (2015) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА В. ВІЛЬСОНА (1914-1918 рр.): СПРОБА АНАЛІЗУ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Г. І. Казаков
 
№ 1 (1995) ИЗ ИСТОРИИ ВЫСШЕГО ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОДЕССЕ (Последняя треть XIX — начало XX в.в.) Анотація   PDF
Т. Н. Веселова, О. В. Мельник
 
№ 5 (1997) ИЗ ИСТОРИИ ДАКИЙСКИХ ВОЙН И СООРУЖЕНИЯ TROPAEUM TRAIANI В НИЖНЕЙ МЕЗИИ (1) Анотація   PDF
Р. Д. Бондарь
 
№ 4 (1997) ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ДУНАЙСКОГО ЛИМЕСА РИМСКОЙ ПРОВИНЦИИ ДАКИЯ Анотація   PDF
Р. Д. Бондарь
 
№ 1 (1995) ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И ГЕНЕАЛОГИИ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА Анотація   PDF
С. В. Милевич
 
№ 3 (1996) ИНДИВИДУАЛИЗМ В АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ СЕРЕДИНЫ XVII ВЕКА: Т. ГОББС И ТЕОРЕТИКИ ВЛАСТИ DE FACTO Анотація   PDF
И. В. Немченко
 
№ 4 (1997) ИСТОРИОГРАФИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ОДЕССКИХ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСАХ Анотація   PDF
Т. Н. Попова, О. В. Мельник
 
№ 4 (1997) ИСТОРИОСОФИЯ КАК ТЕОРИЯ ИСТОРИИ (часть первая) Анотація   PDF
Т. Н. Попова
 
№ 4 (1997) ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НИКОНИЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ IV в. до н. э. ПО ДАННЫМ КЛЕЙМ ФАСОСА Анотація   PDF
А. И. Мартыненко
 
№ 4 (1997) ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ РОПиТ Анотація   PDF
И. С. Гребцова, В. А. Мирошниченко
 
№ 1 (1995) ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ЗАНЯТИЙ И ТОРГОВЛИ КРЕСТЬЯН ЮЖНОГО ОБОНЕЖЬЯ В XVII ВЕКЕ Анотація   PDF
А. М. Шабанова
 
№ 5 (1997) ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОМЫСЛА КРЕСТЬЯН СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ В XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. Анотація   PDF
А. М. Шабанова
 
№ 5 (1997) К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ: В. Г. ТЕПЛЯКОВ Анотація   PDF
С. А. Булатович
 
№ 23 (2012) КАТЕРИНОСЛАВСЬКА УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНСЬКА РАДА: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ (березень-травень 1917 року) Анотація   PDF
Т. С. Вінцковський
 
101 - 125 з 315 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>