Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (1996) ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (50— 60-ті pp.) Анотація   PDF
Д. С. Шелест
 
№ 7 (1998) ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В к. XVIII-I-пол. XIX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Н. М. Діанова
 
№ 25 (2014) ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СОЦІО-ДЕМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРУЗИНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ: ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ Анотація   PDF
О. Є. Музичко
 
№ 3 (1996) ДИНАМИКА ТИПОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ В ЭПОХУ МЕЗОЛИТА Анотація   PDF
Е. В. Смынтына
 
№ 23 (2012) ДИТЯЧИЙ ПОБУТ ТА ВИХОВАННЯ У СІЛЬСЬКИХ РОДИНАХ 20-40 рр. ХХ СТОЛІТТЯ (за матеріалами Миколаївського та Кодимського районів Одеської області) Анотація   PDF
Н. Б. Галушка
 
№ 4 (1997) ДО ІСТОРІЇ ВИДАННЯ РОМАНУ П. КУЛІША «ЧОРНА РАДА» В ОДЕСІ Анотація   PDF
З. В. Першина
 
№ 7 (1998) ДО ІСТОРІЇ ПУБЛІКАЦІЇ “ИСТОРИИ О КАЗАКАХ” С.МИШЕЦЬКОГО ТА “ОПИСАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ” В.ЧЕРНЯВСЬКОГО Анотація   PDF
В. М. Хмарський, І. М. Чижевський
 
№ 20 (2009) ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ОДЕСЬКОГО АНГЛІЙСЬКОГО КЛУБУ (1830-1860-ті pp.) Анотація   PDF
Н. М. Михайленко
 
№ 21 (2010) ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ В ОДЕСІ: травень 1917 року Анотація   PDF
О. Г. Шишко
 
№ 24 (2013) ДО ВЗАЄМОСТОСУНКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ В ОДЕСІ В ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
А. І. Мисечко
 
№ 22 (2011) ДО ПАРАДИГМИ КУЛЬТУРНОГО ОСВОЄННЯ ОСТРОВУ ЗМІЇНОГО У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.: ОСТРІВ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я Анотація   PDF
О. Ю. Штепко
 
№ 22 (2011) ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ІСЛАМСЬКИХ НАСТАНОВ В СИСТЕМІ ХАРЧУВАННЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР Анотація   PDF
О. А. Худайбердиєва (Аширгельди-гизи)
 
№ 25 (2014) ДО ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СІМЕЙНО-СПОРІДНЕНОЇ СТРУКТУРИ І СИСТЕМИ ТЕРМІНІВ СПОРІДНЕНОСТІ У НАЩАДКІВ ЗАДУНАЙСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У БЕССАРАБІЇ Анотація   PDF
А. В. Шабашов
 
№ 28 (2017) ДО ПИТАННЯ ПРО МОНАРХІЧНУ КОНТРРЕВОЛЮЦІЮ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ 1918-1919 РОКАХ Анотація   PDF
Д. Я. Бондаренко
 
№ 25 (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ОДНОГО З СИМВОЛІЧНИХ АТРИБУТІВ ГАГАУЗЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ Анотація   PDF
М. Г. Георгієв, А. В. Шабашов
 
№ 27 (2016) До питання про структуру весільної обрядовості Слобожанщини: дефлораційні та постдефлораційні обряди Анотація   PDF
C. Л. Маховська
 
№ 2 (1996) ДО ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 1920 РОЦІ Анотація   PDF
А. Е. Войтович
 
№ 21 (2010) ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У СТЕПОВІЙ ЗОНІ БУГО-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ Анотація   PDF
В. Г. Кушнір
 
№ 29 (2018) ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРНОГО ШАРУ РАННЬОТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ МОГИЛЬНА ІІІ Анотація   PDF
Дмитро В. Кіосак
 
№ 24 (2013) ДОКУМЕНТИ З ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТОВАРИСТВ ОДЕСИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст Анотація   PDF
В. В. Македон
 
№ 7 (1998) ДРІБНОТОВАРНІ ПРОМИСЛИ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКОГО БАСЕЙНУ (60-70 pp. XIX ст.) Анотація   PDF
З. В. Першина, Ю. П. Коновалов
 
№ 5 (1997) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ НА ПРОБЛЕМУ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Анотація   PDF
О. Г. Шишко
 
№ 20 (2009) ЕВОЛЮЦІЯ РЕФОРМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 1993-1996 PP.: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
М. П. Сухушин
 
№ 24 (2013) ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМ. ШЕВЧЕНКА НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА МАТЕРІАЛАХ «ХРОНІКИ НТШ») Анотація   PDF
Р. М. Конта
 
№ 27 (2016) ЕТНОГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В МАСОВИХ СЦЕНАХ У ВИСТАВАХ ФЕДОРА СТРИГУНА, РЕЖИСЕРА НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМЕНІ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ЗА ТВОРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИКИ (2009-2015 р.) Анотація   PDF
Т. С. Добровольська
 
101 - 125 з 422 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>