Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 20 (2009) ДЕРЖАВНИЙ ПАЛАЦ -МУЗЕЙ ТЮРКО-ТАТАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В М. БАХЧИСАРАЇ: НОВІ ДАНІ З АРХІВІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Анотація   PDF
У. К. Асанова
 
№ 26 (2015) ДЕТАЛИ КУЛЬТУРНО- АРТИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ УКРАИНО- ПОЛЬСКОГО КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (2000-2012 р.) Анотація   PDF
Ж. Осіковіч
 
№ 5 (1997) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИСВІТЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861 — 1862 pp.) Анотація   PDF
Т. Г. Гончарук
 
№ 20 (2009) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТРАДИЦІЙНОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ БОЛГАР В ДОСЛІДЖЕННЯХ БОЛГАРСЬКИХ НАУКОВЦІВ Анотація   PDF
Г. I. Златова
 
№ 21 (2010) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 1999 Р. В СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ РАЙОНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Анотація   PDF
Г. П. Чижов
 
№ 4 (1997) ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Т. Г. Гончарук
 
№ 5 (1997) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. И. МАРКЕВИЧА В ОДЕССКОМ ОБЩЕСТВЕ ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ (по материалам "Записок" ООИД) Анотація   PDF
В. А. Мирошниченко
 
№ 22 (2011) ДИВЕРСІЙНА ТА ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО З'ЄДНАННЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ О.Ф. ФЕДОРОВА НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ (1943-1944 РР.) Анотація   PDF
В. Л. Гальчинський
 
№ 2 (1996) ДИНАМІКА МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ В КІНЦІ 50-Х - 80-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Г. С. Бондар
 
№ 2 (1996) ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (50— 60-ті pp.) Анотація   PDF
Д. С. Шелест
 
№ 25 (2014) ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СОЦІО-ДЕМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРУЗИНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ: ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ Анотація   PDF
О. Є. Музичко
 
№ 3 (1996) ДИНАМИКА ТИПОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ В ЭПОХУ МЕЗОЛИТА Анотація   PDF
Е. В. Смынтына
 
№ 23 (2012) ДИТЯЧИЙ ПОБУТ ТА ВИХОВАННЯ У СІЛЬСЬКИХ РОДИНАХ 20-40 рр. ХХ СТОЛІТТЯ (за матеріалами Миколаївського та Кодимського районів Одеської області) Анотація   PDF
Н. Б. Галушка
 
№ 4 (1997) ДО ІСТОРІЇ ВИДАННЯ РОМАНУ П. КУЛІША «ЧОРНА РАДА» В ОДЕСІ Анотація   PDF
З. В. Першина
 
№ 20 (2009) ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ОДЕСЬКОГО АНГЛІЙСЬКОГО КЛУБУ (1830-1860-ті pp.) Анотація   PDF
Н. М. Михайленко
 
№ 21 (2010) ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ В ОДЕСІ: травень 1917 року Анотація   PDF
О. Г. Шишко
 
№ 24 (2013) ДО ВЗАЄМОСТОСУНКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ В ОДЕСІ В ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
А. І. Мисечко
 
№ 22 (2011) ДО ПАРАДИГМИ КУЛЬТУРНОГО ОСВОЄННЯ ОСТРОВУ ЗМІЇНОГО У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.: ОСТРІВ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я Анотація   PDF
О. Ю. Штепко
 
№ 22 (2011) ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ІСЛАМСЬКИХ НАСТАНОВ В СИСТЕМІ ХАРЧУВАННЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР Анотація   PDF
О. А. Худайбердиєва (Аширгельди-гизи)
 
№ 25 (2014) ДО ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СІМЕЙНО-СПОРІДНЕНОЇ СТРУКТУРИ І СИСТЕМИ ТЕРМІНІВ СПОРІДНЕНОСТІ У НАЩАДКІВ ЗАДУНАЙСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У БЕССАРАБІЇ Анотація   PDF
А. В. Шабашов
 
№ 25 (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ОДНОГО З СИМВОЛІЧНИХ АТРИБУТІВ ГАГАУЗЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ Анотація   PDF
М. Г. Георгієв, А. В. Шабашов
 
№ 27 (2016) До питання про структуру весільної обрядовості Слобожанщини: дефлораційні та постдефлораційні обряди Анотація   PDF
C. Л. Маховська
 
№ 2 (1996) ДО ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 1920 РОЦІ Анотація   PDF
А. Е. Войтович
 
№ 21 (2010) ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У СТЕПОВІЙ ЗОНІ БУГО-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ Анотація   PDF
В. Г. Кушнір
 
№ 24 (2013) ДОКУМЕНТИ З ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТОВАРИСТВ ОДЕСИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст Анотація   PDF
В. В. Македон
 
76 - 100 з 348 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>