Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 22 (2011) АРГЕНТИНСЬКЕ ПИТАННЯ НА ПЕРШІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ Анотація   PDF
А. С. Дергачова
 
№ 22 (2011) АРЕШТАНТСЬКІ РОТИ ЦИВІЛЬНОГО ВІДОМСТВА У РОЗБУДОВІ ОДЕСИ ДРУГОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ. Анотація   PDF
Т. Г. Гончарук
 
№ 5 (1997) АРХІВНІ ФОНДИ ЦК КП(б) ПРО ВТРУЧАННЯ СОЮЗНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ-ОРГАНІВ УКРАЇНИ В 1920-ті pp. Анотація   PDF
О. О. Долженков
 
№ 4 (1997) БИОГРАФИСТИКА И БИОИСТОРИОГРАФИЯ Анотація   PDF
И. В. Максименко, В. Б. Панасюк
 
№ 23 (2012) БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО Анотація   PDF
А. М. Лекар
 
№ 25 (2014) БРИТАНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ПІВДНЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.) Анотація   PDF
В. В. Долід
 
№ 4 (1997) В. К. НАДЛЕР: К БИОГРАФИИ ИСТОРИКА Анотація   PDF
Т. Г. Гончарук, Л. В. Новикова
 
№ 21 (2010) В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917 - 1920 рр. Анотація   PDF
І. Г. Передерій
 
№ 24 (2013) ВІДДАНІСТЬ НАУЦІ ТА ІСТОРИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 27 (2016) ВІДНОСНА ХРОНОЛОГІЯ РАННЬОТРИПІЛЬСЬКОЇ ПЛАСТИКИ У СВІТЛІ РАДІОВУГЛЕЦЕВОГО ДАТУВАННЯ Анотація   PDF
О. В. Демченко, М. А. Лобанова
 
№ 21 (2010) ВІДСТАВКА ДЖ. МОРЛІ ПІД ЧАС УРЯДОВОЇ КРИЗИ 1914 Р. Анотація   PDF
М. С. Скрипніченко
 
№ 20 (2009) ВІТАЛІЙ БОРОВИК В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ: «ОДЕСЬКИЙ СЛІД» Анотація   PDF
А. I. Мисечко, В. М. Хмарський
 
№ 5 (1997) ВВІЗ КАПІТАЛІВ В ПРОМИСЛОВІСТЬ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ 60-х РОКІВ XIX ст. Анотація   PDF
В. П. Ващенко
 
№ 21 (2010) "ВЕСТНИК ЕВРОПЫ" ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Т. С. Ботіка
 
№ 23 (2012) ВИВЧЕННЯ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ФОРМУЛЮВАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ Анотація   PDF
О. Ю. Штепко
 
№ 2 (1996) ВИКЛАДАЧІ Й СТУДЕНТИ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» В ОДЕСІ (1905-1909) Анотація   PDF
А. І. Мисечко
 
№ 26 (2015) ВИНАЙДЕННЯ СЕМАНТИКИ ЕТНІЧНОГО: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ. Анотація
В. A. Долгочуб, Н. O. Петрова
 
№ 27 (2016) ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ НА СТОРІНКАХ ЮВІЛЕЙНИХ ВИДАНЬ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
О. О. Синявська
 
№ 5 (1997) ВКЛАД ЕТНІЧНИХ ГРУП ОДЕСИ У РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В КІНЦІ XVIII — 1-й ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Н. М. Фроюк
 
№ 22 (2011) ВНЕСОК НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ У ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ" Анотація   PDF
М. С. Кучерук
 
№ 5 (1997) ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ УКРАИНЫ Анотація   PDF
М. С. Покась
 
№ 4 (1997) ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ (по материалам мезолита степной Украины) Анотація   PDF
Е. В. Смынтына
 
№ 5 (1997) ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Е. Н. ЩЕПКИНА Анотація   PDF
И. В. Максименко
 
№ 1 (1995) ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Анотація   PDF
Ф. А. Самойлов
 
№ 25 (2014) ВПЛИВ ЕТНІЧНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ НА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В ОДЕСІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ-ХХ ст. Анотація   PDF
Я. М. Коршак
 
26 - 50 з 348 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>