Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 20 (2009) УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ У СВІТЛІ БОРОТЬБИ ЗА ВЛАДУ В БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 1917-1921 PP. Анотація   PDF
А. М. Лекар
 
№ 20 (2009) УКРАЇНСЬКА ПОШТА В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ АННИ ІОАНІВНИ (1730-1741 PP.) Анотація   PDF
I. С. Міронова
 
№ 24 (2013) УКРАЇНСЬКИЙ КЕРІВНИЧИЙ КОМІТЕТ В ГРОМАДСЬКО- ПОЛІТИЧНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ЖИТТІ ОДЕСИ (1917 р.) Анотація   PDF   PDF
Т. С. Вінцковський
 
№ 21 (2010) УКРАЇНЦІ В МІСТАХ БЕССАРАБІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ CТ. Анотація   PDF
О. Ю. Балицький
 
№ 27 (2016) УКРАЇНЦІ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІ НА ОДЕЩИНІ 1944-1946 рр. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Анотація   PDF
Н. О. Петрова, С. В. Ковальчук
 
№ 5 (1997) УКРАИНА И ИЗРАИЛЬ: К ИСТОРИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ Анотація   PDF
Л. А. Сайгакова
 
№ 3 (1996) УКРАИНСКО-ИЗРАИЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ПОЛИТИКИ Анотація   PDF
Л. А. Сайгакова
 
№ 5 (1997) УКРАИНСКО-КАНАДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (1991 —1994 гг.) Анотація   PDF
Н. П. Горбатюк
 
№ 5 (1997) УКРАИНСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Анотація
Д. А. Горун
 
№ 26 (2015) УЧАСТЬ БОЛГАР ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР ТА ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ МРСР В ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ У ПОВОЄННІ ЧАСИ (друга половина 40-50-ті рр. ХХ ст.) Анотація   PDF
І. І. Татарко
 
№ 23 (2012) УЧАСТЬ ПІВДЕННОРОСІЙСЬКОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
І. В. Сидун
 
№ 28 (2017) УЧАСТЬ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ У РОБОТІ НАУКОВИХ З’ЇЗДІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Анотація   PDF
О. Є. Музичко
 
№ 27 (2016) ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА СКЛАДОВА АРХІВУ МИХАЙЛА КОМАРОВА Анотація   PDF
Н. О. Яцун
 
№ 28 (2017) ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ОКРУГІВ У МЕЖАХ РОЗБУДОВИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ КЕРІВНИЦТВА РОЗВИТКОМ ОСВІТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. Анотація   PDF
І. С. Грєбцова
 
№ 26 (2015) ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ПОЗИЦІЙ ІВАНА ЛИПИ Анотація   PDF
І. І. Стамбол
 
№ 22 (2011) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БОЛГАР БЕССАРАБІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Анотація   PDF
С. Б. Кузьміна
 
№ 20 (2009) ФОРМУВАННЯ ТА ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПУСУ ТЕРАКОТ НИЖНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я Анотація   PDF
К. С. Мельнікова
 
№ 22 (2011) ХАРЧУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ПРОМИСЛОВИХ РОБІТНИКІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
В. В. Сугак
 
№ 20 (2009) ХЕРСОНСЬКА ЄПАРХІЯ НА ПОЧАТКУ X X СТ. Анотація   PDF
Н. М. Діанова
 
№ 3 (1996) ХОЗЯЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ СТЕПЕЙ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В МЕЗОЛИТЕ Анотація   PDF
В. Н. Станко
 
№ 2 (1996) ХУДОЖНЯ ПРОЗА П.КУЛІША ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНИХ ПОГЛЯДІВ Анотація   PDF
Л. С. Похила
 
№ 23 (2012) ЦЕРКВА І ОСВІТА В БЕССАРАБІЇ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
А. О. Филипенко
 
№ 22 (2011) ЦЕРКВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ДЕСЯТИННОЇ В КОНТЕКСТІ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ ХРИСТИЯНІЗАЦІЇ РУСІ Анотація   PDF
Н. В. Верещагіна
 
№ 25 (2014) ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ АЗІАТСЬКИХ СОЦІУМІВ (ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РАКУРС) Анотація   PDF
І. Д. Черних
 
№ 22 (2011) ЧИННИКИ УКРІПЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Я. М. Коршак
 
376 - 400 з 407 результатів << < 11 12 13 14 15 16 17 > >>