Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 21 (2010) СТАТЕВО-ВІКОВИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ, ВИВЕЗЕНОГО НА ПРИМУСОВІ РОБОТИ ДО ТРЕТЬОГО РЕЙХУ В 1941-1944 РОКАХ. НА МАТЕРІАЛАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. В. Чернявський
 
№ 21 (2010) СТАТУТИ ОДЕСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ І СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЙОГО ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
І. А. Стрижова
 
№ 21 (2010) СТАТУТИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПАРОПЛАВСТВА І ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
А. В. Демідов
 
№ 25 (2014) СТВОРЕННЯ ПІВДЕННОГО ФРОНТУ У ЧЕРВНІ 1941 року: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ Анотація   PDF
О. Г. Шишко
 
№ 4 (1997) СТОРІНКИ ІСТОРІЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 60-ті РОКИ XIX СТ.: В. Г. ВАРЕНЦОВ Анотація   PDF
Ф. О. Самойлов
 
№ 20 (2009) СТРАТЕГІЇ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ЕГЕЙСЬКОГО МОРЯ В ДОБУ МЕЗОЛІТУ Анотація   PDF
Д. В. Кіосак
 
№ 25 (2014) СТРАТЕГІЇ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦІЇ НЕОЯЗИЧНИКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
В. А. Долгочуб, Н. О. Петрова
 
№ 23 (2012) СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В ЛАТВІЇ ДОБИ ПЕРЕБУДОВИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ПРЕСИ (допарламентський етап: 1985 – початок 1989 рр.) Анотація   PDF
С. М. Кінка
 
№ 28 (2017) СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ У НАРОДНОМУ СТИЛІ: ТЕАТР ЧИ ТРАДИЦІЯ? ПОГЛЯД ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ Анотація   PDF
А. О. Гріньова (Петрова)
 
№ 4 (1997) США И ЯПОНИЯ В !990-е ГОДЫ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМНОГО ПАРТНЕРСТВА В АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ Анотація   PDF
А. И. Войтович
 
№ 29 (2018) СЮЖЕТНА АТРИБУЦІЯ ВІЗУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII ст. – СЕРЕДИНИ ХІХ ст. Анотація   PDF
Віктор М. Філас
 
№ 26 (2015) Т. Г. ШЕВЧЕНКО ПРОТИ А. О. СКАЛЬКОВСЬКОГО ЯК ІСТОРИКА ГАЙДАМАЧЧИНИ: ДО ІСТОРІЇ ПОЯВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДНІЄЇ ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ (МІФУ?) Анотація   PDF
Л. В. Новікова
 
№ 26 (2015) ТАРАННИЙ БІЙ, РИЦАРСТВО І ТЕОРІЯ ВОЄННО- ТЕХНОЛОГІЧНОГО ДЕТЕРМІНІЗМУ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація
В. М. Гуцул
 
№ 2 (1996) ТАРИФ 1822 РОКУ І ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКА МИТНА ПОЛІТИКА РОСІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ) Анотація   PDF
Т. Г. Гончарук
 
№ 28 (2017) ТЕОРІЯ РЕГУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДПОВІДІ ЛЮДИНИ НА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ У ПЕРВІСНОСТІ Анотація   PDF
О. В. Сминтина
 
№ 27 (2016) ТЕОРІЯ СТРЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРІЇ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я НА РУБЕЖІ ПЛЕЙСТОЦЕНУ ТА ГОЛОЦЕНУ Анотація   PDF
О. В. Сминтина
 
№ 5 (1997) ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМАЛЬНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ АТРИБУЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЕКСТОВ В ТРУДАХ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ Анотація   PDF
И. С. Гребцова, В. М. Гребцов
 
№ 4 (1997) ТЕРИТОРІЯ ДУНАЙСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
О. А. Бачинська
 
№ 21 (2010) ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗАКОНОДАВСТВА КОНСТИТУАНТИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НОВОГО ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПРАВА, СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В ПОЛІТИЦІ ТА РЕЛІГІЇ ФРАНЦІЇ Анотація   PDF
П. М. Тоцький
 
№ 3 (1996) ТЕРМИНОЛОГИЯ РОДСТВА БОЛГАР УКРАИНЫ Анотація   PDF
А. В. Шабашов
 
№ 21 (2010) ТЕРОРИЗМ В УМОВАХ БАГАТОПОЛЯРНОГО СВІТУ (1991-2001 рр.) Анотація
А. С. Поспєлов
 
№ 20 (2009) ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНИХ РІЗЦІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОГО ПОСЕЛЕННЯ АНЕТІВКА 2) Анотація   PDF
І. В. Піструіл
 
№ 22 (2011) ТИПІЗАЦІЯ ВИДАВНИЦТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЗА ТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМКОМ ЛІТЕРАТУРИ В УСРР В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РР. Анотація   PDF
В. К. Молоткіна
 
№ 23 (2012) ТИПОЛОГІЗАЦІЯ НЕОРЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ, ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
В. М. Рогатін
 
№ 28 (2017) ТКАЦЬКІ ВИРОБИ У СІМЕЙНІЙ ОБРЯДОВОСТІ НАСЕЛЕННЯ БУДЖАКА Анотація   PDF
А. В. Стрельцова
 
351 - 375 з 422 результатів << < 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>