Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 23 (2012) РОЗШИРЕННЯ СФЕР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЦТВА м. ОДЕСИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (за матеріалами державного архіву Одеської області) Анотація   PDF
Ю. Ю. Королевська
 
№ 20 (2009) РОЛЬ БОГОСЛОВСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА У РОЗВИТКУ БОГОСЛОВСЬКОЇ НАУКИ У 20-30 pp. XX ст. Анотація   PDF
І. Ходак
 
№ 22 (2011) РОЛЬ В.В. КАПНІСТА ТА Є.Є. КЕЛЛЕРА У СПРАВІ ОХОРОНИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТОК ПІВДНЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
С. С. Ахмід
 
№ 25 (2014) РОЛЬ ВИСУВАНСТВА В КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ КЕРІВНИЦТВА СРСР В 1920-ті рр. ХХ ст. Анотація   PDF
І. В. Дубчак
 
№ 26 (2015) РОЛЬ ВОЛОДИМИРА ШУХЕВИЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНИЦТВА В ГАЛИЧИНІ Анотація   PDF
А. A. Карпенко
 
№ 26 (2015) РОЛЬ МАРКІЗИ ДЕ ПОМПАДУР В «ДИПЛОМАТИЧНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ» НАПЕРЕДОДНІ ВСТУПУ ФРАНЦІЇ У СЕМИРІЧНУ ВІЙНУ Анотація   PDF
М. С. Ковальська
 
№ 27 (2016) РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНФЛІКТАХ МІЖ РІЗНИМИ ГІЛКАМИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1991-2010 рр.) Анотація   PDF
Ю. Г. Демедюк
 
№ 20 (2009) РУМУНСЬКІ «МОНОГРАФІЇ» ЯК ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО Анотація   PDF
В. Г. Кушнір
 
№ 5 (1997) РУМЫНСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ В ТРАНСНИСТРИИ (обзор источников) Анотація   PDF
И. Я. Никульча
 
№ 27 (2016) РЭЧЫЎНЫ СВЕТ У ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ (НА МАТЭРЫЯЛАХ ЭКСПЕДЫЦЫЙНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 2016 г.) Анотація   PDF
А. П. Паўлава
 
№ 28 (2017) САРМАТИЗМ ЯК РЕНЕСАНСНА УТОПІЯ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Є. Ф. Годований
 
№ 22 (2011) САРМАТСЬКА ЖІНКА ЗА ДАНИМИ НАРРАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ Анотація   PDF
О. Б. Шевченко
 
№ 27 (2016) СВЯТО СТРІТЕННЯ У КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІЙ ПРАКТИЦІ БОЙКІВ: СИНТЕЗ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ТА МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ Анотація   PDF
О. Ю. Коломийчук
 
№ 5 (1997) СИСТЕМА РОДСТВА АЛБАНЦЕВ Анотація   PDF
А. В. Шабашов
 
№ 7 (1998) СИСТЕМА РОДСТВА АЛБАНЦЕВ 2. Система родства албанцев Украины Анотація   PDF
А. В. Шабашов
 
№ 28 (2017) СКЛЯНІ ФЛАКОНИ VI – I СТ. ДО Н.Е. З ОДЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ НАНУ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ТА ЇЇ ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА Анотація   PDF
А. М. Колесниченко
 
№ 26 (2015) СЛОВО ПРО ПРОФЕСОРА ІРЕНУ СВІТОЗАРІВНУ ГРЄБЦОВУ Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 4 (1997) СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ГАЗЕТА «ЛУЧ» ПРО РОБІТНИЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ (1912— 1913 pp.) Анотація   PDF
Ю. І. Сурай
 
№ 23 (2012) СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ ТРАПЕЗІ НА ПРИКЛАДІ КОРІННИХ НАРОДІВ КРИМУ Анотація   PDF
Ю. І. Новосьолова
 
№ 21 (2010) СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЖЕРЕЛ ДИНАМІЧНОЇ МЕНШИНИ Анотація   PDF
О. А. Прігарін
 
№ 22 (2011) СОЦІОТОПОГРАФІЯ ПЕРЕДМІСТЬ ОДЕСИ В КІНЦІ XVIII СТ. – СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. Анотація   PDF
І. М. Гулянович
 
№ 5 (1997) СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА САРМАТСКОГО ОБЩЕСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ (по данным погребального обряда) Анотація   PDF
А. Н. Дзиговский
 
№ 20 (2009) СПОГАДИ ОЧЕВИДЦІВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (за матеріалами Біляївського району Одеської області) Анотація   PDF
О. О. Синявсъка
 
№ 7 (1998) СПОР В АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ УКРАИНЫ Анотація   PDF
М. С. Покась
 
№ 29 (2018) СТАНОВИЩЕ ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕННЯ УГОРЩИНИ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ВИСВІТЛЕННІ РОСІЙСЬКИХ ЦЕРКОВНИХ ЧАСОПИСІВ 1914–1915 рр. Анотація   PDF
Богдан О. Затовський
 
326 - 350 з 422 результатів << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>