Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5 (1997) ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМАЛЬНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ АТРИБУЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЕКСТОВ В ТРУДАХ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ Анотація   PDF
И. С. Гребцова, В. М. Гребцов
 
№ 4 (1997) ТЕРИТОРІЯ ДУНАЙСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
О. А. Бачинська
 
№ 21 (2010) ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗАКОНОДАВСТВА КОНСТИТУАНТИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НОВОГО ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПРАВА, СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В ПОЛІТИЦІ ТА РЕЛІГІЇ ФРАНЦІЇ Анотація   PDF
П. М. Тоцький
 
№ 3 (1996) ТЕРМИНОЛОГИЯ РОДСТВА БОЛГАР УКРАИНЫ Анотація   PDF
А. В. Шабашов
 
№ 21 (2010) ТЕРОРИЗМ В УМОВАХ БАГАТОПОЛЯРНОГО СВІТУ (1991-2001 рр.) Анотація
А. С. Поспєлов
 
№ 20 (2009) ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНИХ РІЗЦІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОГО ПОСЕЛЕННЯ АНЕТІВКА 2) Анотація   PDF
І. В. Піструіл
 
№ 22 (2011) ТИПІЗАЦІЯ ВИДАВНИЦТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЗА ТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМКОМ ЛІТЕРАТУРИ В УСРР В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РР. Анотація   PDF
В. К. Молоткіна
 
№ 23 (2012) ТИПОЛОГІЗАЦІЯ НЕОРЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ, ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
В. М. Рогатін
 
№ 23 (2012) ТОВАРИСТВА ОПІКИ НАД ДІТЬМИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) Анотація   PDF
О. В. Кравченко
 
№ 4 (1997) ТОМАС ГОББС И РОБЕРТ ФИЛМЕР: РАДИКАЛИЗМ И ПАТЕРНАЛИЗМ В ТЕОРИИ СУВЕРЕНИТЕТА Анотація   PDF
И. В. Немченко
 
№ 2 (1996) ТОРГІВЛЯ В ДУНАЙСЬКОМУ КОЗАЦЬКОМУ ВІЙСЬКУ. 1828— 1869 pp. Анотація   PDF
О. А. Бачинська
 
№ 26 (2015) ТОТАЛЬНА АТЕЇЗАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ПРОТЯГОМ 60-Х РР. ХХ СТ. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ Анотація   PDF
Н. М. Кіндрачук
 
№ 24 (2013) ТРАДИЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ ПРАЦІ УКРАЇНЦІВ СТЕПУ В СЕРЕДИНІ ХІХ ст. Анотація   PDF
В. Г. Кушнір
 
№ 4 (1997) ТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ДОШЛЮБНОГО СПІЛКУВАННЯ МОЛОДІ (за матеріалами етнографічних досліджень Одещини) Анотація   PDF
Н. О. Петрова
 
№ 26 (2015) ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА КРИМСЬКИХ ЧАБАНІВ ЧАТИР-ДАГУ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ І КОСТЮМ Анотація   PDF
В. О. Грушецька
 
№ 5 (1997) ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛО ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ ГРУП РОСІЯН НИЖНЬОГО ПОДУНАВ’Я XIX—XX ст. Анотація   PDF
О. А. Прігарін
 
№ 21 (2010) ТРАДИЦІЙНИЙ ОДЯГ МУСУЛЬМАНСЬКОЇ ЖІНКИ ЯК ЗАВАДА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ЗАХІДНИЙ СВІТ Анотація   PDF
І. В. Зубаренко
 
№ 26 (2015) ТЮРКСЬКИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ НОМЕНКЛАТУРИ НАЗВ ЇЖІ, ХАРЧУВАННЯ, ПОСУДУ І НАЧИННЯ УКРАЇНЦІВ МОЛДОВИ Анотація   PDF
К. С. Кожухар
 
№ 3 (1996) У ИСТОКОВ "ПАМФЛЕТНОЙ ВОЙНЫ" КОНЦА XVIII ВЕКА (К ИСТОРИИ СПОРОВ ВОКРУГ "БЕСЕДЫ О ЛЮБВИ К НАШЕЙ СТРАНЕ Р. ПРАЙСА) Анотація   PDF
Е. В. Полевщикова
 
№ 27 (2016) УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА ТА ПАТРІОТИЗМ ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
К. В. Корнієнко
 
№ 20 (2009) УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ У СВІТЛІ БОРОТЬБИ ЗА ВЛАДУ В БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 1917-1921 PP. Анотація   PDF
А. М. Лекар
 
№ 20 (2009) УКРАЇНСЬКА ПОШТА В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ АННИ ІОАНІВНИ (1730-1741 PP.) Анотація   PDF
I. С. Міронова
 
№ 24 (2013) УКРАЇНСЬКИЙ КЕРІВНИЧИЙ КОМІТЕТ В ГРОМАДСЬКО- ПОЛІТИЧНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ЖИТТІ ОДЕСИ (1917 р.) Анотація   PDF   PDF
Т. С. Вінцковський
 
№ 21 (2010) УКРАЇНЦІ В МІСТАХ БЕССАРАБІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ CТ. Анотація   PDF
О. Ю. Балицький
 
№ 27 (2016) УКРАЇНЦІ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІ НА ОДЕЩИНІ 1944-1946 рр. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Анотація   PDF
Н. О. Петрова, С. В. Ковальчук
 
301 - 325 з 348 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 > >>