Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 27 (2016) РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНФЛІКТАХ МІЖ РІЗНИМИ ГІЛКАМИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1991-2010 рр.) Анотація   PDF
Ю. Г. Демедюк
 
№ 20 (2009) РУМУНСЬКІ «МОНОГРАФІЇ» ЯК ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО Анотація   PDF
В. Г. Кушнір
 
№ 5 (1997) РУМЫНСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ В ТРАНСНИСТРИИ (обзор источников) Анотація   PDF
И. Я. Никульча
 
№ 27 (2016) РЭЧЫЎНЫ СВЕТ У ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ (НА МАТЭРЫЯЛАХ ЭКСПЕДЫЦЫЙНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 2016 г.) Анотація   PDF
А. П. Паўлава
 
№ 22 (2011) САРМАТСЬКА ЖІНКА ЗА ДАНИМИ НАРРАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ Анотація   PDF
О. Б. Шевченко
 
№ 27 (2016) СВЯТО СТРІТЕННЯ У КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІЙ ПРАКТИЦІ БОЙКІВ: СИНТЕЗ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ТА МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ Анотація   PDF
О. Ю. Коломийчук
 
№ 5 (1997) СИСТЕМА РОДСТВА АЛБАНЦЕВ Анотація   PDF
А. В. Шабашов
 
№ 7 (1998) СИСТЕМА РОДСТВА АЛБАНЦЕВ 2. Система родства албанцев Украины Анотація   PDF
А. В. Шабашов
 
№ 26 (2015) СЛОВО ПРО ПРОФЕСОРА ІРЕНУ СВІТОЗАРІВНУ ГРЄБЦОВУ Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 4 (1997) СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ГАЗЕТА «ЛУЧ» ПРО РОБІТНИЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ (1912— 1913 pp.) Анотація   PDF
Ю. І. Сурай
 
№ 23 (2012) СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ ТРАПЕЗІ НА ПРИКЛАДІ КОРІННИХ НАРОДІВ КРИМУ Анотація   PDF
Ю. І. Новосьолова
 
№ 21 (2010) СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЖЕРЕЛ ДИНАМІЧНОЇ МЕНШИНИ Анотація   PDF
О. А. Прігарін
 
№ 22 (2011) СОЦІОТОПОГРАФІЯ ПЕРЕДМІСТЬ ОДЕСИ В КІНЦІ XVIII СТ. – СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. Анотація   PDF
І. М. Гулянович
 
№ 5 (1997) СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА САРМАТСКОГО ОБЩЕСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ (по данным погребального обряда) Анотація   PDF
А. Н. Дзиговский
 
№ 20 (2009) СПОГАДИ ОЧЕВИДЦІВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (за матеріалами Біляївського району Одеської області) Анотація   PDF
О. О. Синявсъка
 
№ 7 (1998) СПОР В АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ УКРАИНЫ Анотація   PDF
М. С. Покась
 
№ 21 (2010) СТАТЕВО-ВІКОВИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ, ВИВЕЗЕНОГО НА ПРИМУСОВІ РОБОТИ ДО ТРЕТЬОГО РЕЙХУ В 1941-1944 РОКАХ. НА МАТЕРІАЛАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. В. Чернявський
 
№ 21 (2010) СТАТУТИ ОДЕСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ І СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЙОГО ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
І. А. Стрижова
 
№ 21 (2010) СТАТУТИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПАРОПЛАВСТВА І ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
А. В. Демідов
 
№ 25 (2014) СТВОРЕННЯ ПІВДЕННОГО ФРОНТУ У ЧЕРВНІ 1941 року: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ Анотація   PDF
О. Г. Шишко
 
№ 4 (1997) СТОРІНКИ ІСТОРІЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 60-ті РОКИ XIX СТ.: В. Г. ВАРЕНЦОВ Анотація   PDF
Ф. О. Самойлов
 
№ 20 (2009) СТРАТЕГІЇ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ЕГЕЙСЬКОГО МОРЯ В ДОБУ МЕЗОЛІТУ Анотація   PDF
Д. В. Кіосак
 
№ 25 (2014) СТРАТЕГІЇ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦІЇ НЕОЯЗИЧНИКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
В. А. Долгочуб, Н. О. Петрова
 
№ 23 (2012) СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В ЛАТВІЇ ДОБИ ПЕРЕБУДОВИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ПРЕСИ (допарламентський етап: 1985 – початок 1989 рр.) Анотація   PDF
С. М. Кінка
 
№ 4 (1997) США И ЯПОНИЯ В !990-е ГОДЫ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМНОГО ПАРТНЕРСТВА В АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ Анотація   PDF
А. И. Войтович
 
301 - 325 з 380 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>