Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 28 (2017) ПРОФЕСОР ГРИГОРІЙ ГОНЧАРУК: НАУКОВЕЦЬ ТА ОРГАНІЗАТОР ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ (ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Анотація   PDF
О. А. Бачинська, Л. М. Іваніченко
 
№ 24 (2013) ПРОФЕСОРУ ФЕДІРУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ САМОЙЛОВУ – 65 РОКІВ Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 22 (2011) ПРОЦЕС ЗАСНУВАННЯ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ АРТІЛЕЙ ТА ЇХ ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Л. М. Чорна
 
№ 20 (2009) РІД СМОЛЕНСЬКИХ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ СЕРЕДИНИ XIX — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX ст. Анотація   PDF
О. Є. Музичко
 
№ 27 (2016) РІЧАРД ІІ ТА ЗУСТРІЧ В КОНВІ : САКРАЛЬНИЙ ОБРАЗ МОНАРХА ТА ПРОБЛЕМА ЗРАДИ КОРОЛЯ Анотація   PDF
В. В. Чепіженко
 
№ 24 (2013) РІЧНИЦЯ НАУКОВЦЯ Анотація   PDF
Д. П. Урсу
 
№ 2 (1996) РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В 1905-1907 гг. И ОДЕССА Анотація   PDF
С. М. Потолов
 
№ 22 (2011) РАДА НАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ: "УКРАЇНСЬКИЙ ЧИННИК" Анотація   PDF
Т. С. Вінцковський
 
№ 25 (2014) РАДЯНСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В КІНЦІ ТА ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (7 ЛИСТОПАДА 1917 р. - 18 СІЧНЯ 1919 р.) Анотація   PDF
Б. О. Затовський, Ф. О. Самойлов
 
№ 3 (1996) РАННИЕ ФОРМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ "КРАТКОГО ТРАКТАТА О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ" ДЖОНА ПОНЕТА) Анотація   PDF
О. А. Довгополова
 
№ 24 (2013) РЕГІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТА ЖИТЛА В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА Анотація   PDF
В. Г. Кожухар
 
№ 24 (2013) РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА В ДЕРЖАВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР (1925-1927 рр.) Анотація   PDF
І. В. Дубчак
 
№ 26 (2015) РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІЗНЬОМЕЗОЛІТИЧНОЇ – НЕОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ ДНІПРОВСЬКОГО НАДПОРІЖЖЯ. ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
О. В. Демченко
 
№ 5 (1997) РЕМЕСЛО НОТАРИУСА И ЕГО ПРОТАГОНИСТЫ В ЮЖНО-ФРАНЦУЗСКОМ ГОРОДЕ XV в. Анотація   PDF
Е. А. Радзиховская
 
№ 28 (2017) РЕНЕСАНСНІ ЕЛЕМЕНТИ В ПОЛІТИЧНИХ ПРАКТИКАХ РІЧАРДА ІІ ПЛАНТАГЕНЕТА Анотація
В. В. Чепіженко
 
№ 22 (2011) РЕЦЕНЗІЯ НА: ФИЛИПЕНКО А.А. ПЕРВЫЙ АРХИПАСТЫРЬ. ЖИЗНЬ И ДЕЛА МИТРОПОЛИТА ГАВРИИЛА (БЭНУЛЕСКУ-БОДОНИ). – ОДЕССА: ВМВ, 2009. Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 27 (2016) РЕЦЕНЗІЯ: КЕПІН Д. В., ТІТОВА О. М. ОХОРОНА ПАЛЕОПРИРОДНОЇ ТА АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ. – КИЇВ: ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК, 2015. – 152 с. Анотація   PDF
О. В. Сминтина
 
№ 26 (2015) РЕЦЕНЗІЯ: УРСУ Д. П. ОДЕССА В ЕВРОПЕЙСКОМ НАУЧНОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ХІХ–ХХ вв.): ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ. – ОДЕССА: АПРЕЛЬ, 2014. – 272 с Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 23 (2012) РИТУАЛ ПЕРЕВЕРТАННЯ ПОСУДУ В ПОХОВАЛЬНОМУ ОБРЯДІ КАТАКОМБНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПРОБИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЙОГО ЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
О. В. Демченко
 
№ 4 (1997) РИТУАЛЬНЕ ОСВОЄННЯ НОВОГО ЖИТЛА В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ БОЛГАР БЕСАРАБІЇ (перша половина XX ст.) Анотація   PDF
О. А. Прігарін
 
№ 27 (2016) РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.051.08 (каденція 2013-2016 рр.) Анотація   PDF
О. В. Сминтина
 
№ 28 (2017) РОДИНА КУРІСІВ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
В. С. Кондратюк
 
№ 2 (1996) РОЗВИТОК ГУЖОВОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТАХ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. Анотація   PDF
В. П. Пащенко
 
№ 25 (2014) РОЗВИТОК МУЗЕЙНОГО БУДІВНИЦТВА В КРИМСЬКІЙ АРСР В 1920-1940 рр.: ДЕРЖАВНИЙ ХЕРСОНСЬКИЙ ІСТОРИКО- АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ Анотація   PDF
У. К. Мусаєва
 
№ 25 (2014) РОЗВИТОК ТКАЦТВА ТА КИЛИМАРСТВА У МІСТЕЧКУ ЧЕЧЕЛЬНИК НА ПІВДЕННО-СХІДНОМУ ПОДІЛЛІ Анотація   PDF
В. А. Косаківський
 
301 - 325 з 422 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>