Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5 (1997) ОДЕССКАЯ ГУБЧЕКА КАК ОРГАН ВНЕСУДЕБНОЙ РЕПРЕССИИ Анотація   PDF
И. Н. Шкляев
 
№ 21 (2010) ОДЕСЬКА "ГУМОРИНА": ПЛЮСИ І МІНУСИ (АБО – НА МЕЖІ КІТЧУ І КАРНАВАЛУ Анотація   PDF
О. В. Курочкін
 
№ 28 (2017) ОДЕСЬКА УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА У СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЕПОХИ РЕВОЛЮЦІЙ (1918-1919 рр.) Анотація   PDF
Т. С. Вінцковський
 
№ 7 (1998) ОДЕСЬКЕ ПОРТО-ФРАНКО (1819 -1859 pp.) ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. (ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ЛІТЕРАТУРІ XIX ст. ТА ІСТОРІОГРАФІЇ). Анотація   PDF
Т. Г. Гончарук
 
№ 27 (2016) ОДЕСЬКИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ: У ПОШУКАХ РЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛЬТЕРНАТИВ Анотація   PDF
Т. С. Вінцковський
 
№ 21 (2010) ОДЕСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРШІ РОКИ ІСНУВАННЯ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Л. М. Чорна
 
№ 22 (2011) ОДЕСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ВУЗОЛ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦIЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Б. Дьомiн, О. А. Черкасов
 
№ 23 (2012) ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ ТА ІВАН ЛИПА: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВ`ЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
І. І. Стамбол
 
№ 26 (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО І ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ОДЕСІ (ПО МАТЕРІАЛАМ ГАЗЕТИ «ЮЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ») Анотація   PDF
С. В. Ковальчук
 
№ 28 (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ ПОЛЬСЬКИХ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
О. М. Білобровець
 
№ 5 (1997) ОСНОВНІ АКЦЕНТИ В ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (на архівних матеріалах) Анотація   PDF
Н. В. Агафонова
 
№ 23 (2012) ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ КРИМСЬКОЇ АРСР (1920-1924 рр.) Анотація   PDF
У. К. Асанова
 
№ 5 (1997) ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАЛЕНДАРНОГО ОБРЯДОВОГО КОМПЛЕКСА БОЛГАР И ГАГАУЗОВ УКРАИНЫ Анотація   PDF
В. Я. Дыханов
 
№ 7 (1998) ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАЛЕНДАРНОГО ОБРЯДОВОГО КОМПЛЕКСА БОЛГАР И ГАГАУЗОВ УКРАИНЫ 2. Гергьовден (Едерлез) и Димитровден (Касым): Обрядность Анотація   PDF
В. Я. Дыханов
 
№ 20 (2009) ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 1934-1941 РОКАХ Анотація   PDF
Д. П. Урсу, Е. П. Петровський
 
№ 22 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ПОВСТАНЬ ВАРДИ СКЛІ PATA ВАРДИ ФОКИ У ВІЗАНТІЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ XI СТ. Анотація
І. С. Горнова
 
№ 27 (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОДИННОЇ ОБРЯДОВОСТІ ЛЬВІВ’ЯН В КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ ст. Анотація   PDF   PDF
Н. А. Чабан
 
№ 3 (1996) ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ В АНТИЧНОЕ ВРЕМЯ И СРЕДНИЕ ВЕКА Анотація   PDF
С. Б. Охотников
 
№ 23 (2012) ОТАМАНИ БУЗЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ Анотація   PDF
А. С. Ложешник
 
№ 5 (1997) П. Б. СТРУВЕ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ (1907—1914 pp.) Анотація   PDF
Ф. О. Самойлов
 
№ 28 (2017) ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я В МАТЕРІАЛАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 21 (2010) ПАМ'ЯТІ АНАТОЛІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА ЗАГИНАЙЛА (5.VIII 1935 - 08.VII. 1996 рр.) Анотація
Р. Д. Бондар
 
№ 5 (1997) ПАМЯТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (к 80-летию Октябрьской революции: региональный аспект) Анотація   PDF
М. Е. Раковский
 
№ 24 (2013) ПАМ’ЯТІ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ГОНТАРЯ (1934-2012) Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 26 (2015) ПАМ’ЯТІ ФЕДОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА САМОЙЛОВА Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
226 - 250 з 407 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>