Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 27 (2016) ПОХОВАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНІ ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. Анотація   PDF
І. В. Черленяк
 
№ 26 (2015) ПОХОДЖЕННЯ РОДУ ВОРОНЦОВИХ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «РОДОСЛОВНОЙ КНИГИ КНЯЗЕЙ И ДВОРЯН РОССИЙСКИХ И ВЫЕЗЖИХ» Анотація   PDF
С. В. Мілевич
 
№ 4 (1997) ПОЧАТОК АРХЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОДЕСІ Анотація   PDF
В. М. Хмарський
 
№ 24 (2013) ПОЧАТОК ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. О. КОЧУБИНСЬКОГО У НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
К. А. Калякіна
 
№ 23 (2012) ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИЙ ЗВ’ЯЗОК НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПРАВЛІННЯ ОЛЕКСАНДРА ІІІ (1881–1894 рр.) Анотація   PDF
І. С. Міронова
 
№ 21 (2010) ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО РУХУ НА ШЛЯХУ ЗДОБУТТЯ УКРАЇНОЮ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1989 - 1991 РР.) Анотація   PDF
Н. М. Кіндрачук
 
№ 1 (1995) ПРЕССА ЮЖНЫХ ГУБЕРНИЙ УКРАИНЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ НОВОРОССИЙСКОГО КРАЯ Анотація   PDF
И. С. Гребцова
 
№ 24 (2013) ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ ЯК МОЖЛИВІСТЬ МІЖПОКОЛІННОЇ ПЕРЕДАЧІ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ ОПІЛЛЯ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ) Анотація   PDF
Н. Б. Галушка
 
№ 23 (2012) ПРО СТАРОЖИТНОСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КРИМУ В ЗАПИСКАХ ТОРГОВИХ ДИПЛОМАТІВ Ж. РЕЙЇ ТА Ж. Ф. ГАМБИ Анотація   PDF
Т. О. Прохорова
 
№ 20 (2009) ПРО СУВОРОВСЬКІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ Анотація   Без заголовку
Н. О. Петрова
 
№ 24 (2013) ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАБАЛТО-СЛОВ’ЯНСЬКОГО МАСИВУ: МОЖЛИВОСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
М. Челноков
 
№ 5 (1997) ПРОБЛЕМА СТАТУСА ПОДДАННОГО: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕЙ ОФИЦИАЛЬНОГО ГАЛЛИКАНИЗМА XVII-XVIII в. Анотація   PDF
П. Н. Тоцкий
 
№ 25 (2014) ПРОБЛЕМА ТЕХНІКО-ТИПОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ РОЗРІЗНЕННЯ МЕЗОЛІТИЧНИХ ТА НЕОЛІТИЧНИХ КРЕМЕНЕВИХ КОЛЕКЦІЙ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї Анотація   PDF
Д. В. Кіосак
 
№ 1 (1995) ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИОГРАФИИ КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И НОВЫЕ МОДЕЛИ Анотація
Т. Н. Попова
 
№ 25 (2014) ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДЕПОРТОВАНИХ УКРАЇНЦІВ НА ОДЕЩИНІ Анотація   PDF
В. Г. Кушнір
 
№ 27 (2016) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ СКЛЯНОГО ПОСУДУ VI – I СТ. ДО Н.Е. З ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОРʼЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
А. М. Колесниченко
 
№ 23 (2012) ПРОДОВОЛЬЧЕ СТАНОВИЩЕ В ОДЕСІ ПРОТЯГОМ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (липень 1914-лютий 1917 рр.) Анотація   PDF
Є. Ю. Джумига
 
№ 22 (2011) ПРОЕКТИ ЗАСНУВАННЯ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. Анотація   PDF
О. О. Синявська
 
№ 5 (1997) ПРОМЫСЕЛ БИЗОНОВ В ПАЛЕОЛИТЕ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ Анотація   PDF
В. Н. Станко
 
№ 26 (2015) ПРОРАХУНКИ ВЕРСАЛЬСЬКО-ВАШИНГТОНСЬКОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В ОЦІНКАХ Г. А. КІССІНДЖЕРА Анотація   PDF
О. О. Бурунов
 
№ 24 (2013) ПРОФЕСОРУ ФЕДІРУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ САМОЙЛОВУ – 65 РОКІВ Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 22 (2011) ПРОЦЕС ЗАСНУВАННЯ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ АРТІЛЕЙ ТА ЇХ ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Л. М. Чорна
 
№ 20 (2009) РІД СМОЛЕНСЬКИХ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ СЕРЕДИНИ XIX — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX ст. Анотація   PDF
О. Є. Музичко
 
№ 27 (2016) РІЧАРД ІІ ТА ЗУСТРІЧ В КОНВІ : САКРАЛЬНИЙ ОБРАЗ МОНАРХА ТА ПРОБЛЕМА ЗРАДИ КОРОЛЯ Анотація   PDF
В. В. Чепіженко
 
№ 24 (2013) РІЧНИЦЯ НАУКОВЦЯ Анотація   PDF
Д. П. Урсу
 
226 - 250 з 348 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>