Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 20 (2009) ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 1934-1941 РОКАХ Анотація   PDF
Д. П. Урсу, Е. П. Петровський
 
№ 22 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ПОВСТАНЬ ВАРДИ СКЛІ PATA ВАРДИ ФОКИ У ВІЗАНТІЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ XI СТ. Анотація
І. С. Горнова
 
№ 27 (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОДИННОЇ ОБРЯДОВОСТІ ЛЬВІВ’ЯН В КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ ст. Анотація   PDF   PDF
Н. А. Чабан
 
№ 3 (1996) ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ В АНТИЧНОЕ ВРЕМЯ И СРЕДНИЕ ВЕКА Анотація   PDF
С. Б. Охотников
 
№ 23 (2012) ОТАМАНИ БУЗЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ Анотація   PDF
А. С. Ложешник
 
№ 5 (1997) П. Б. СТРУВЕ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ (1907—1914 pp.) Анотація   PDF
Ф. О. Самойлов
 
№ 21 (2010) ПАМ'ЯТІ АНАТОЛІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА ЗАГИНАЙЛА (5.VIII 1935 - 08.VII. 1996 рр.) Анотація
Р. Д. Бондар
 
№ 5 (1997) ПАМЯТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (к 80-летию Октябрьской революции: региональный аспект) Анотація   PDF
М. Е. Раковский
 
№ 24 (2013) ПАМ’ЯТІ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ГОНТАРЯ (1934-2012) Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 26 (2015) ПАМ’ЯТІ ФЕДОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА САМОЙЛОВА Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 27 (2016) ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЯПОНІЄЮ (1991-2016 рр.) Анотація   PDF
В. В. Удовік
 
№ 1 (1995) ПЕРВЫЙ ОБОБЩАЮЩИЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА Анотація   PDF
З. В. Першина, В. Г. Сарбей
 
№ 5 (1997) ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ З’ЇЗД Анотація   PDF
О. І. Домбровський
 
№ 5 (1997) ПЕТРО МОГИЛА: МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ДІЯЧА Анотація   PDF
І. Ф. Курас
 
№ 22 (2011) ПИТАННЯ РЕПАТРІАЦІЇ РУМУНІВ У ТРАНСНІСТРІЮ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
І. В. Моторна
 
№ 20 (2009) ПЛАНІГРАФІЯ, МІКРОСТРАТІГРАФІЯ ТА ЛІТОЛОГІЯ КУЛЬТУРНОГО ШАРУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ НА ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОМУ ПОСЕЛЕННІ АНЕТІВКА 2 Анотація   PDF
А. В. Главенчук
 
№ 25 (2014) ПОБУТ ГАЛИЦЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТРАДИЦІЇ І МОДЕРНУ [Рец.: Дрогобицька О. Традиція і модерн: Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) / О. Дрогобицька. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014.- 540 с.] Анотація   PDF
Н. О. Петрова
 
№ 27 (2016) ПОГЛЯДИ ДЖОНА СПЕЛМЕНА НА СУТНІСТЬ КОРОЛІВСЬКОЇ ПРЕРОГАТИВИ Анотація   PDF
О. С. Івченко
 
№ 20 (2009) ПОЛІТИКА НОВОРОСІЙСЬКОГО ТА БЕССАРАБСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА П. С. КОЦЕБУ ЩОДО КОЗАЦЬКИХ ВІЙСЬК ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. В. Хромов
 
№ 26 (2015) ПОЛІТИКА РУМУНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО МОЛОДОВАН ТА УКРАЇНЦІВ В ТРАНСНІСТРІЇ (1941 – 1944 РР.): ПРОЦЕСИ РУМУНІЗАЦІЇ ТА АСИМІЛЯЦІЇ Анотація   PDF
І. В. Моторна
 
№ 4 (1997) ПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 20—30-Х РОКІВ XX СТ. Анотація   PDF
Д. С. Шелест, О. В. Мошак
 
№ 5 (1997) ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ КУБЫ В 80—90-х: АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКОЙ НЕМАРКСИСТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ Анотація   PDF
Г. С. Савельев
 
№ 3 (1996) ПОЛИТИКА США НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В ОЦЕНКЕ РУССКОЙ ПРЕССЫ (нач. ХХ в.) Анотація   PDF
А. Ф. Цвиркун, Н. Н. Крестовская
 
№ 27 (2016) ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ЗНАНЬ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Анотація   PDF
О. Є. Музичко
 
№ 22 (2011) ПОСОЛЬСЬКИЙ КОРПУС УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
В. А. Степанов, Н. І. Пахомова
 
226 - 250 з 380 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>