Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1 (1995) ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИОГРАФИИ КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И НОВЫЕ МОДЕЛИ Анотація
Т. Н. Попова
 
№ 20 (2009) ФОРМУВАННЯ ТА ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПУСУ ТЕРАКОТ НИЖНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я Анотація  PDF
К. С. Мельнікова
 
№ 5 (1997) УКРАИНСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Анотація
Д. А. Горун
 
№ 21 (2010) М.М. АРКАС ЯК ПРОВІДНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ Анотація  PDF
Т. В. Кравець
 
№ 20 (2009) ІСТОРІЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ З ПЕРСПЕКТИВИ НІМЕЦЬКОЇ ШВЕЙЦАРІЇ Анотація  PDF
П. І. Барвінська
 
№ 27 (2016) РЭЧЫЎНЫ СВЕТ У ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ (НА МАТЭРЫЯЛАХ ЭКСПЕДЫЦЫЙНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 2016 г.) Анотація  PDF
А. П. Паўлава
 
№ 5 (1997) ОДЕССКАЯ ГУБЧЕКА КАК ОРГАН ВНЕСУДЕБНОЙ РЕПРЕССИИ Анотація  PDF
И. Н. Шкляев
 
№ 27 (2016) До питання про структуру весільної обрядовості Слобожанщини: дефлораційні та постдефлораційні обряди Анотація  PDF
C. Л. Маховська
 
№ 29 (2018) ОБРАЗИ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПУБЛІКАЦІЯХ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПРЕСІ ТА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ У МОДЕРНІЙ УКРАЇНІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ Анотація
Людмила В. Новікова
 
№ 5 (1997) М. П. АДАМОВИЧ - ВАТАЖОК ОДЕСЬКИХ МОРЯКІВ Анотація  PDF
Н. М. Крестовська, О. Ф. Цвиркун
 
№ 20 (2009) РУМУНСЬКІ «МОНОГРАФІЇ» ЯК ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО Анотація  PDF
В. Г. Кушнір
 
№ 27 (2016) ЕТНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДУХОВЕНСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ВЕРА И ЖИЗНЬ» (1912-1917) Анотація  PDF
К. А. Литвин
 
№ 27 (2016) СВЯТО СТРІТЕННЯ У КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІЙ ПРАКТИЦІ БОЙКІВ: СИНТЕЗ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ТА МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ Анотація  PDF
О. Ю. Коломийчук
 
№ 27 (2016) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ СКЛЯНОГО ПОСУДУ VI – I СТ. ДО Н.Е. З ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОРʼЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
А. М. Колесниченко
 
№ 27 (2016) РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНФЛІКТАХ МІЖ РІЗНИМИ ГІЛКАМИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1991-2010 рр.) Анотація  PDF
Ю. Г. Демедюк
 
№ 27 (2016) МОДУСИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КРЕМЕНЕВОЇ ІНДУСТРІЇ ЕТАПУ В1 Анотація  PDF
Д. В. Кіосак
 
№ 22 (2011) АРЕШТАНТСЬКІ РОТИ ЦИВІЛЬНОГО ВІДОМСТВА У РОЗБУДОВІ ОДЕСИ ДРУГОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ. Анотація  PDF
Т. Г. Гончарук
 
№ 27 (2016) КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕТНОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ ХІХ ст. Анотація  PDF
В. А. Долгочуб, Н. О. Петрова
 
№ 23 (2012) ДВАДЦЯТЬ РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ* Анотація  PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 27 (2016) ЕТНОГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В МАСОВИХ СЦЕНАХ У ВИСТАВАХ ФЕДОРА СТРИГУНА, РЕЖИСЕРА НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМЕНІ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ЗА ТВОРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИКИ (2009-2015 р.) Анотація  PDF
Т. С. Добровольська
 
№ 23 (2012) ДІЇ РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ СУЛІНСЬКОГО ГИРЛА ДУНАЮ У 1830-Х – НА ПОЧАТКУ 1850- х рр.: ПРОЕКТИ ТА ЇХНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ Анотація  PDF
Т. Г. Гончарук
 
№ 27 (2016) ВІДНОСНА ХРОНОЛОГІЯ РАННЬОТРИПІЛЬСЬКОЇ ПЛАСТИКИ У СВІТЛІ РАДІОВУГЛЕЦЕВОГО ДАТУВАННЯ Анотація  PDF
О. В. Демченко, М. А. Лобанова
 
№ 27 (2016) ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЯПОНІЄЮ (1991-2016 рр.) Анотація  PDF
В. В. Удовік
 
№ 27 (2016) КІНОФІЛЬМ «АЛІМ» – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМУ КРИМСЬКИХ ТАТАР І КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ СЕРЕДИНИ XIX СТ. (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АЛІМА АЗАМАТ ОГЛУ) Анотація  PDF
В. О. Грушецька
 
№ 27 (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОДИННОЇ ОБРЯДОВОСТІ ЛЬВІВ’ЯН В КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ ст. Анотація  PDF  PDF
Н. А. Чабан
 
1 - 25 з 52 результатів 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо