Інформація про автора

Музичко, О. Є., ОНУ імені І.І.Мечникова, Україна

  • № 27 (2016) - ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
    ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ЗНАНЬ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
    Анотація  PDF
  • № 28 (2017) - ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
    УЧАСТЬ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ У РОБОТІ НАУКОВИХ З’ЇЗДІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
    Анотація  PDF