DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1998.7.95336

ЄВРОПА НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: “УКРАЇНСЬКИЙ ФАКТОР “ У ГЕОПОЛІТИЦІ

В. П. Щетников

Анотація


-

Повний текст:

PDF

Посилання


Романів О. Панорамна, документальна історія національного

змагу і трагедії //В кн.: Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні.- Париж - Нью-Йорк - Львів,1993.-С.12.

Коваль М.В. Україна у другій світовій і Великій Вітчизняній

війнах /1939-1945 pp./: Спроба сучасного концептуального бачення.- К.1994.-С.6.

Щетников В.П. До проблеми вивчення діяльності румунської

цивільної адміністрації в Одесі /1941-1944 pp.//Культурно-

історичні, соціальні та правові аспекти державотворення в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- Одеса, 1996.-С.99-101.

Руденко Н.М. Армія фашистського агресора: обличчя ворога //Український історичний журнал.-1991 .-№6.-С. 36.

Нюрнбергский процесс: Сб. матер, в 8 тт.-Т.3.-М.,1989.-С.73.

Волков В.И. Мюнхенский сговор и Балканские страны.-М., 1978.- С.65.

Там само.-С.246.

СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (сентябрь 1938 г. - август 1939 г.): Документы и материалы.-М.,1971.-С.232.

Известия.-1938.-27 нояб.

СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны...-С.96.

Там само.-С.163.

Йдеться про міністра іноземних справ Польщі.-Там само.-С.234.

Нюрнбергский процесс.-Т.З.-М.,1989.-С.73.

СССР в борьбе за мир...-С. 134.

В листі Литвінова від 19.02.1939 р. йдеться про можливість

вторгнення Польщі в Україну. Див.: Косик В. Вказ. праця.-С.474.

XVIII съезд ВКП(б): Стенограф. отчет.-М.,1939.-С.13-14.

Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні.-С.477.

Там само.-С.479.

Документа и материалы кануна второй мировой войны: 1937 - 1939 гг.-М.,1981.-Т.2.-С.46-48.

СССР в борьбе за мир...-С.265.

Косик В. Вказ. праця.-С.484

Нюрнбергский процесс: Право против войны и фашизма.-

М.,1995.-С.9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825