DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2010.21.65199

М.М. АРКАС ЯК ПРОВІДНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Т. В. Кравець

Анотація


Висвітлюється постать М.М.Аркаса як провідного діяча українського національного Відродження, його роль у процесі генерації української національної ідеї кінця ХІХ - початку ХХ століття.


Ключові слова


українське національне відродження; українська ідея; громадівський рух; світогляд; історія; просвітництво; гуманізм; "Історія України-Русі"; "Катерина"; "Просвіта"

Повний текст:

PDF

Посилання


Шкварець В.П. Епістолярний спадок М.М. Аркаса // Проблеми історії та сучасного етапу науки Української держави. Збірник наукових праць. - Миколаїв - Одеса, 2002. - Т. 1.

Линьов В.В. Діяльність М.М. Аркаса на ниві національно-культурного визначення народу України // Джерела духовності. Науково-практична конференція до 140-річчя М.М. Аркаса - Миколаїв, 1993. - 108 с.

Жадько В.О., Жадько К.П. Микола Аркас - композитор, публіцист і один з першопрохідців національного відродження України // Українська періодика: історія і сучасність. - Львів, 1993.

Момот О.Г., Коврига О.Ю. Становлення М.М. Аркаса як історика України // М.М. Аркас: погляд із сьогодення. Збірник матеріалів II Міжвузівської студентської науково-практичної конференції. - Миколаїв, 1998. -С. 39-41.

Варушкін О.С. Микола Миколайович Аркас - наш земляк, уродженець Північного Причорномор'я // М.М. Аркас: погляд із сьогодення. Збірник матеріалів II Міжвузівської студентської науково-практичної конференції. - Миколаїв, 1998. - С. 37-38.

Ржепецький Л. Микола Аркас і національне відродження // Відкритий урок. - 2005. - 2 лютого. - С. 8-9.

Бондарчук Н. У Христофорівку, до Миколи Аркаса...//Рідне Прибужжя. - 2003 .- 31 жовтня.

Шкварець В.П. Микола Миколайович Аркас : Життя. Творчість. Діяльність: - Миколаїв - Одеса, 2002. - 254 с.

Березовська Т.В. Історичний портрет роду Аркасів. - Миколаїв, 2005. - 215 с.

Березовська Т.В. Щоденник молодого Аркаса як джерело формування його духовного космосу // Музейний часопис (До 90-річчя Миколаївського обласного краєзнавчого музею). - Миколаїв, 2003. - С. 77-81.

Аркас М. Історія України-Русі. Вступне слово і коментарі В.Г. Сарбея. - К.: Вища школа, 1990. - 456 с.

Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). - Львів: Накладом видавничої спілки "Діло".-Ч.1, 1925.-60 с.

Андріяш В.І. Місце і роль М.М. Аркаса у відродженні національної школи // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип.4. Історичні науки. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2002. - С. 104-108.

Ульяновський В.І. Українська справа в житті Миколи Аркаса // Бібліотечка українознавства для вчителя. Науково-методичний вісник. - Вип.1. - Миколаїв, 1993. - 80 с.

Камінський Ф. Листування Лесі Українки з М.М. Аркасом // Науково- інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. - 1963. - №4. - С. 48-50.

Яринчук И. Здесь раньше дом стоял... // Вечерний Николаев. - 1992. - 29 октября.

Сасюк С.Г. М.М. Аркас як керівник Миколаївської "Просвіти" // М.М. Аркас: погляд із сьогодення. Збірник матеріалів II Міжвузівської студентської науково-практичної конференції. - Миколаїв, 1998. - С. 63-69.

Література рідного краю (Письменники Миколаївщини): Посібник- хрестоматія /Уклад, і заг. редакція Н.М. Огренич. - Миколаїв: Вид-во МОІППО,2003.-212 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825