DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1996.2.63968

ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (50— 60-ті pp.)

Д. С. Шелест

Анотація


ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (50— 60-ті pp.)

Повний текст:

PDF

Посилання


Шелест Д. С. Количественное и качественные изменения в составе рабочего класса Украинской ССР (1959—1970 гг.). — Дніпропетровськ. — 1971.

Романцов В. О. Робітничий клас Української РСР (1946— 1970 pp.). — К. — 1972 та ін.

Прошарук Г. П. Підготовка робітничих кадрів для промисловості. — К. — 1965.

Обухівський Р. П., Партер П. І. Діяння закону зміни праці і професійно-кваліфікаційна структура робітничих кадрів//Питання політичної економії. — Вип. 28. — К. — 1967. — С. 10—17.

Макарчук С. Нові риси в побуті робітників Прикарпаття//Матеріали з етнографії та мистецвознавства. — Вий. VII—VIII. — К. 1962 та інш.

Народне господарство Української РСР в 1970 році. — К. — 1971. — С. 392.

Архів Центрального статистичного управління при Раді Міністрів України. Підсумки обліку чисельності робітників за професіями, тарифними розрядами, формами та системами оплати праці по Україні на 1 серпня 1959 р. — С. 11.

Там же. — С. 10.

Профтехобразование. — 1960. — № 7. — С. 1—7.

Социалистический труд. — 1959. — № 4. — С. 94.

Держархів Дніпропетровської області. — Ф. 4521. — Оп. 1. — Од. зб. 1808. — Арк. 72.

Рабочая газета. — 1964. — 8 серпня.

Держархів Дніпропетровської області. — Ф. 4521. — Оп. 1. — Од. зб. 1808. — Арк. 73.

Закарпатська правда.— 1970. — 19 липня.

Народне господарство Української РСР в 1969 році. — С. 429—430.

Там же. — С. 431.

Архів Центрального статистичного управлінйя при Раді Міністрів України. Підсумки, обліку чисельності робітників за црснфесіями, тарифними розрахунками на 1 серпня 1962 р.— С. 9.

Держархів Дніпропетровської області. — Ф. 4521. — Оп. 1. - - Од. зб. 1808. — Арк. 73.

Народне господарство Української РСР в 1969 р. — С. 422-425.

Літературна Україна. — 1994.— 22 грудня.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825