Історія журналу

Рецензенти:

 • Г. І. Гончарук, д-р іст. наук
 • М. М. Шитюк, д-р іст. наук

Редакційна колегія:

 • В. Г. Кушнір, д-р.іст.наук (головний редактор);
 • О. А. Бачинська, д-р іст. наук;
 • О. М. Дзиговський, д-р іст. наук;
 • О. Б. Дьомін, д-р іст. наук;
 • І. С. Грєбцова, д-р іст. наук;
 • І. М. Коваль, д-р політ. наук;
 • О. В. Сминтина, д-р іст. наук;
 • В. М. Хмарський, д-р іст. наук;
 • Д. П. Урсу, д-р іст. наук,
 • Н. О. Петрова, канд.іст.наук (відповідальний секретар);

 

Адреса редакційної колегії

65026, Одеса, вул.Єлисаветинська, 12, Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, історичний факультет

Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 11 жовтня 2000 р. № 1-03/8 збірник наукових праць включено до переліку № 6 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю “історичні науки” (Бюлетень ВАК України.-2000.-№ 6)