Історія журналу

Журнал є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання археології, етнології, історії України, всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін.

Діяльність видання регламентується законодавством України. Наукова збірка видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія зберігається на офіційному сайті Записок та на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  Записки історичного факультету.

Рецензенти:

  • Григорій Іванович Гончарук, д-р іст. наук
  • Микола Миколайович Шитюк, д-р іст. наук

Редакційна колегія наукової збірки

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

Кушнір В’ячеслав Григорович, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Барвінська Поліна Іванівна, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна 

Бачинська Олена Анатоліївна, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна 

Гончарук Тарас Григорович,  д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна 

Дзиговський  Олександр Миколайович,  д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна 


Дьомін Олег Борисович, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,Україна 


Грєбцова Ірена Святозарівна, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Єнаке Джордж, д-р іст. наук, Нижньодунайський університет, Румунія

Коваль Ігор Миколайович, д-р політ. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Петрова Наталія Олександрівна,  канд. іст. наук (відповідальний секретар), Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Сминтина Олена Валентинівна, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна


Хмарський Вадим Михайлович, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Цисельський Томаш, д-р іст. наук, Опольський університет, Польща

 

Адреса редакційної колегії

65082, Одеса, вул.Єлисаветинська, 12, Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, факультет історії та філософії

НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 11 ЛИПНЯ 2016 РОКУ №820 ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ІСТОРИЧНІ НАУКИ"