Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал присвячено питанням археології, етнології та історії України, методологічним і теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Періодичність публікації

Журнал видається щорічно.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.